tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A faggot; Like that of Cuban orgin; Small dickless fury animal that lays eggs.
Remember the little endrin? He layed an egg right on Otto's lap.
viết bởi Styker 07 Tháng năm, 2004