tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
something is the most cool
oh my Gosh~ look at that car, that's endscool man!
viết bởi sun kyum kim 11 Tháng chín, 2006