Top Definition
an english rose is a young typically english girl.
normally, she will have brown hair, pale skin, green eyes and rosy cheeks. she is very beautiful and very rare.
1:wow that girl is amazing!
2:yeahh she's an english rose...
viết bởi robert matthews 25 Tháng năm, 2008
A very pretty English girl who tends to wear little or no makeup, has pale rosy cheeks, natural hair and is well-spoken and ladylike.
The young Princess Diana (Lady Diana Spencer) was a typical English Rose.
viết bởi RingofKerry 18 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×