tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Lower level african american who has his own business
Jerome has a grass cutting business. He is an entrepenegro.
viết bởi Romeyrome42 05 Tháng chín, 2008