Top Definition
The moral underpinnings of being or becoming an entrepreneur include: 1. take care of your business, 2. so your business can take care of your family, 3. so your family can take care of you, 4. so you do not become a burden on your fellow human being or the state, 5. so you are in a position to help your fellow human being and 6. so they can help your business.
When you give a person a fishing rod instead of a fish, you have started him or her on the road to self reliance which is the sine qua non of entrepreneur ethics.
viết bởi ProfBruce 02 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×