Top Definition
The moral underpinnings of being or becoming an entrepreneur include: 1. take care of your business, 2. so your business can take care of your family, 3. so your family can take care of you, 4. so you do not become a burden on your fellow human being or the state, 5. so you are in a position to help your fellow human being and 6. so they can help your business.
When you give a person a fishing rod instead of a fish, you have started him or her on the road to self reliance which is the sine qua non of entrepreneur ethics.
#morals #capitalism #entrepreneurship #self reliance #priorities.
viết bởi ProfBruce 02 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×