Leg cramps, usually brought on by ingestion of alkaloids derived from or related the ergot fungus (which primarily feeds on rye). Such alkaloids include ergotamine, LSA (found in certain varieties of Morning Glory Seeds), LSD, and several others. It is a good sign you need to lay of the A for a while.
That Morning Glory trip was great, but I had ergotism for a few days. Better take a break for a few weeks.
viết bởi Edison Franklin 16 Tháng ba, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×