tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Best drama director/English teacher ever.
"Erin Mullins: alright rehearsals over. GO HOME!"
viết bởi her favorite students ever 02 Tháng mười một, 2013