tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It is a way of saying oh my god
Ermergerd it Santa!
viết bởi Shibeshoglong 26 Tháng mười, 2013