Top Definition
eschatology = study or philosopy of end times / latter days.
hieroglyphics = sacred or priestly writing.
philos = brotherly love.

eschatohierophily (n.) -- a predilection towards or familial adherence to The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Col. Thomas Kane was noted for his friendship with Brigham young and other signs of eschatohierophily.
viết bởi Arthvader 22 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×