tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To avoid, dodge, evade.
Peter eschewed the sting of Lois' bitter retort.
viết bởi Larstait 14 Tháng mười một, 2003