tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
refers to how attractive (chewy) a person's posterior (es) is.
Man, she look eschewy in those yoga pants.
viết bởi EsChewyBecca 21 Tháng năm, 2010