tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To have sex and take a shit at the same time
I eschlumped your mom last night
viết bởi Mike McMuncher 31 Tháng mười, 2010