tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
to be happy, cheery, joyful, laughing
I feel very estherly today
viết bởi timchu 27 Tháng tư, 2005