tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
East Texas Ass Whoopin'
originating in near Troup and/or Jacksonville, Texas.
how big a boy are ya? not too big for an ETAW i bet!
viết bởi wahldflour 29 Tháng tư, 2011