tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A gentler term for turning Japanese.
She had a euphamasm.
viết bởi Mactor 15 Tháng sáu, 2010