tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
when your friend pontificates while holding the spliff.
dude, ash always euphememdialates.
viết bởi pretty three 13 Tháng tư, 2013