tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
cute girl that keeps shit 3hunnna.
A: Aye yo, Evani is so real.

B: She cute too.
viết bởi Deja Asia 24 Tháng chín, 2013