tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a very large number
i love you evely amounts of much
viết bởi Jenna 14 Tháng chín, 2003