tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
to exact revenge, to exact retribution
He tried to even the score but did consider what the full outcome might be.
viết bởi The Return of Light Joker 18 Tháng tư, 2009