tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Close to even. A figure of speach.
Do these Christmas Ornaments look evenish?
viết bởi Slikyrik 28 Tháng mười một, 2013