tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
8.
see x box
see above
viết bởi shaneaisbett 02 Tháng bảy, 2004
 
9.
someone needs a hug
you fag
viết bởi spics suck 27 Tháng tư, 2003