tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the act of putting multiple exclamation marks after a phrase
Scott was exclamating the phrase by putting 3 exclamation marks after it
viết bởi Alex-rocks-at-life 27 Tháng mười hai, 2009