Exhaustion due to vigerous activity. Activities may vary. To exhausterbate, to be exhausterbated, the act of exhausterbating one's self.
"Man, I've been shaking this chocolate milk carton for like ten minutes, I am completely exhausterbated."

"I was totally exhausterbating myself out last night but I stopped early when I managed a Bush Doctrine."
viết bởi Collin T. Knutzen 29 Tháng chín, 2008
Top Definition
Extreme exhaustion brought on my excessive masturbation.
Whew I am exhausterbated.
viết bởi Josh 07 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×