tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The male testicles. aka balls, nuts, scrotum.
My exiterals inch!
viết bởi Harry Exiterals 03 Tháng ba, 2010