tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
to enlarge
Can you expand that please?
viết bởi Belf 26 Tháng chín, 2013