Top Definition
(original meaning)
1. expansive- extensive, deep, complex, not easily seen or understood.

2. expansive- redneck mispronunciation of "expensive"
1.
Senator: The expansive bill passing through the senate will hurt the economy.

2.
Redneck 1: That is one daggum nice truck you got there,
how much d'ya git it for?

Redneck 2: I can't quite remember, but I knows it was expansive!
#expansive #complex #extensive #expensive #deep
viết bởi BrielThur 09 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×