tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
to put simply, it means crank call.

"to have an eyegabbing session"
"yo, lets eye grab this fool!"
viết bởi Bobby Wham 26 Tháng mười, 2006

Words related to eye grab

call crank call fun phone tease