tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to have sqinty eyes as a result of being high
sippin on a heini'(heineken), eye's like a chinese- 666 Mafia
viết bởi robdog073191 04 Tháng năm, 2005