tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A sad attempt to end a text massage trying to sound cool.
Text me at midnight.
ez-b
viết bởi lauxesss 17 Tháng một, 2009