tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
'fucking annoying bitch'.
*girl rams into guys car.*
Guy: "That's f'noitch!"
viết bởi Lucky 30 Tháng mười, 2003

Words related to f'noitch

booteh eh gaybars ish smexeh