Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
to ensure, agree, or ask something, like for real or mos def
-She's hella sexy
-fa certain
viết bởi C-Hud 22 Tháng tám, 2005
8 0

Words related to fa certain:

for real mos def