tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
when you laugh so hard and so long your face hurts.
omg!!! stop it. you're giving me the face scrunchies.
viết bởi smokeybandit 19 Tháng sáu, 2010