tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
It's is the frank sinatra of Emoticons.
The face_mischief > joo
viết bởi Fargoth 13 Tháng một, 2005