tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
mythical facebook male who will propose to obtain the porn.
"Yeah, I proposed. Facebook proposed. Hell man, I've more than a dozen facefiances. Proposal equal tit shots.
viết bởi DCNN 01 Tháng tám, 2009