tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of using facebook and playing skyrim at the same time.
Time to go do some faceriming.
viết bởi Dangina1 07 Tháng một, 2012