tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
To find a fucking bridge and jumping off of it.
Go fafbajo yourself.
viết bởi Vroomy 06 Tháng tám, 2010