A word used to call attention to a specific event; Used when angry or frustrated; May also be used to cause fear or anxiety
\"Excuse me, Faff?\"
\"You kids... you just make me... FAFF!\"
If you dont stop raping that old man, i\'ll Faff until tomorrow!\"
viết bởi Chuck Biscuits 09 Tháng mười một, 2006
Womans sexual organs
Suck her faff
viết bởi Dom Jackson 12 Tháng sáu, 2004
Horrible looking Toyota. Or is it a Hyundai?
Who really knows.
Ooo...look at that Hyundai...ooops...it's a Faff
Ooo look...a 20Faffing piece of sh*t
viết bởi me init 18 Tháng năm, 2006
Description of pubic hair
"She has a shaved faff"
"You have a bit of faff showing mate, pull your shorts down a bit"
"Shes got a nice/dirty faff"
viết bởi Skapunkmonk 19 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×