tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Goofing off
Hey, stop faffing around, and get back to work.
viết bởi loafing 30 Tháng mười, 2013