tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
(n), dumbass
used as you would use the word nigga
whats up my faffoon
yo faffoon, what it do
viết bởi beatthembongos 14 Tháng sáu, 2010