tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A group of gays on mopeds that think they're so awesome.
OMG! Look, it's the Fag patrol run!
viết bởi PetePimp 25 Tháng bảy, 2006