tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a fag that has been bagged
I fagbagged that homo
viết bởi INpaintballer 16 Tháng sáu, 2010