tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A male Bitch ass bitch who exhibits more feminine qualities.
Listen to how he talks lol, faggot ass faggot!
viết bởi Mike Hall AkA Flex 22 Tháng hai, 2008

Words related to faggot ass faggot

bitch ass bitch bitch fagot ass fagot fagot tas fagot gay ho hoe homo pussy