tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A Retarded Faggot
Do you remember George W. Bush?
Yeah, he was faggotarded
viết bởi NotAnUndercoverCop 23 Tháng một, 2009