tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A Retarded Faggot
Do you remember George W. Bush?
Yeah, he was faggotarded
viết bởi NotAnUndercoverCop 23 Tháng một, 2009