tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To fail or lose at something that's very easy. Comes from Light Mode in DDR.
You got a 40% in Basic Counting to Ten! Way to fail light.
viết bởi 5'11"Racer 15 Tháng chín, 2006