Top Definition
- Used in online gaming to describe "Noobs" or "Bads".
- Failing in a sequential or consistent manner, usually repeating the same Fail more than once.
As used in a sentence:

Gamer 1 "Gamer 2, do you know you're killing all your teammates
?"

Gamer 2: No I though I was a counter-terrorist.

Gamer 1: Failing spree!!!!!!!!
#failingspree #failing spree #killing spree #pwn spree #spree #fail #failure spree
viết bởi Mr. Bad 13 Tháng tư, 2008
6 Words related to failing spree
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×