tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
verb: when a person fails at pickpocketing, or is caught pickpocketing.
Man, I was failpocketed by Sarah last week. What a jerk.
viết bởi UrMommmm!! 01 Tháng tư, 2010