tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
someone who has an awesomly cool dad!
Man leslie your dad is so cool he makes you a fajak!
viết bởi Anna Veldt 12 Tháng bảy, 2004