tìm từ bất kỳ, như là tbt:
 
1.
Gay man primarily attracted to Arab/Middle Eastern men
Jon is such a falafel queen! He loves stuffing arab guys' pita pocket.
viết bởi gerudo65 25 Tháng mười một, 2009