Top Definition
A prelude or opening, a flourish, usually played by brass instruments.
"They played a fan fare when the Royal Family entered."
viết bởi Law__x 15 Tháng một, 2006
a spectacular public display of awesomeness
a piano driven rock band. (lantz, jared, zach f., zselb)
the greatest thing to have never happened.. yet.

a term used after someone says something stupid, rather than ignoring them.
a term to break awkward silences
JON: hey man what was our math assignment yesterday?
MATT: fanfare!!..remember that (said as he walks away)

viết bởi Lanz 08 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×